El Projecte

Can Carner cooperativa d’habitatge és un projecte d’habitatge cooperatiu, basat en un model alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge, on la cooperativa esdevé la propietària i les sòcies disposen del dret d’ús sense limitacions temporals.

La finca de Can Carner està situada a Castellar del Vallès i consta d’una finca que conté dues masies i els terrenys agrícoles i forestals, anomenats Can Cargol, amb una superfície total de 9,5 hectàrees.

Part del projecte consisteix a rehabilitar la masia de Can Carner del segle XII, en la que hi haurà 12 espais privatius i espais compartits: menjador, cuines, biblioteca, sales de treball/estudi, sala d’estar comuna, sala de cures, tallers varis, horts i terrenys agrícoles, un canvi de paradigma i d’estil de viure!

La voluntat és generar un projecte integral de cohabitatge com eix central per a la dinamització d’iniciatives socials i comunitàries de l’entorn…

El tipus de vida en comunitat que cerquem:

  • Promoure un projecte de cohabitatge intergeneracional en què es cobreixin, de manera col·lectiva i sostenible, les necessitats de les persones al llarg de la vida i dels diferents moments vitals.
  • Crear un veïnatge que cohabiti i teixeixi lligams saludables i assertius basats en l’estimació, l’amistat, la confiança i l’ajuda mútua.
  • Estimular el creixement i fomentar la realització personal per mitjà de l’intercanvi i  la cooperació, en què l’aprenentatge i l’ensenyament formin part de les dinàmiques vitals de la comunitat.
  • Aprendre i adoptar nous hàbits saludables que millorin la nostra salut física, psicològica, emocional i social.
  • Donar facilitats per explorar i experimentar nous models de relació i família que estimulin una convivència positiva i genuïna basada en valors com la solidaritat i la generositat i que afavoreixin la conciliació en sentit ampli.
  • Generar projectes productius i/o de serveis vinculats a la cooperativa, amb valor social.

…i que permeti el desenvolupament d’iniciatives productives i de cooperació basades en l’agroecologia, l’autoabastiment i la sostenibilitat mediambiental.